Det er mye fokus på å flytte transporten fra vei til sjø og jernbane. I Norge er derimot dette en utfordring, og det er derfor vik- tig at transporten som gjøres langs veien har et klart og tydelig fokus på å gjøre det beste ut av situasjonen og øker satsingen på miljøvennlige tiltak.

Stort fokus på miljø

ASKO – Norges største grossist av dagligvarerer ambisiøse når det gjelder miljøet. De var først ute med verdens første serieproduserte lastebil drevet på bioetanol, og har i dag tatt i bruk kryogenaggregater som brukes til kjøling på laste- bilene fremfor aggregater som er drevet av diesel. Knut Aaland, direktør for kvalitet og miljø, har selv vært med på å tilføre flere miljøvennlige tiltak de siste årene. – Vi har de seneste årene gjort en god del grep for å opptre så miljøvennlig som mulig. Vi har blant annet tatt i bruk kryogene kjøleanlegg som er både støyfrie og uten direkte bruk av fossilt brennstoff, samtidig som vi per i dag har syv biler som går på bioetanol, forklarer han. Løsningene bidrar til at utslippene blir mindre og at ASKO står frem som en bedrift der fokuset på miljø er å finne i alle ledd. – Hvordan vi fyller bilene er også viktig for oss å fokusere på: Vi passer på at bilene er så fulle som mulig for å unngå flere unødvendige turer. Samtidig er vi også opptatt av å gi sjåførene våre god opplæring, og da spesielt i miljøvennlig kjøring, såkalt ecodrive, forteller han.

Ansvar som markedsleder

ASKO er Norgesgruppens engros- virksomhet, og har en ambisjon om å håndtere 100 prosent av varestrømmen i fremtiden slik at alle varer til kundene blir distribuert på én bil. Dette betyr ikke at fokuset på miljø blir mindre, tvert imot. ASKO har klare ambisjoner til tross for at de så langt har fått til mye. – Vi skal klare å få utslippene ned 50 prosent innen 2014, men det langsiktige målet er å bli klima- nøytrale, forteller Aaland entusiastisk og legger til: – Det er jo slik at det er mye forurensning i bransjen vi driver i, og det er derfor viktig at vi går frem og gjør det vi kan for å hindre at utslippene blir større enn nødvendig.

Takker miljøorienterte eiere

– Å opptre miljøvennlig kan i mange tilfeller være dyrere, men vi har eiere med et sterkt fokus på dette som gir oss gode muligheter og midler til å være så miljøvennlige som mulig. Vi hadde aldri fått dette til uten dem, forteller Aaland og presiserer: – Vi har samtidig stor tro på at dersom vi går foran som et godt eksempel og viser at det er mulig, vil flere selskaper komme etter.