Bombardier er et kanadisk selskap med to divisjoner, den ene divisjonen er aerospace hvor de produserer jetfly til businessmarkedet og ulike spesialtilpassede fly som for eksempel amfibiefly som kan lande på vann. Den andre divisjonen produserer de fleste varianter av rullende materiell som kan kjøres på skinner.
 

Lang erfaring i Norge

I Norge kjenner vi Bombardier best som leverandøren som leverte det rullende materiellet til Flytoget som ble satt i drift i august 1998 og som har en topphastighet på 210 km/t. De leverte også materiellet vi kjenner som NSB’s Signaturtog, men er også leverandøren bak de eldste trikkene, SL79, som går i Oslos gater i dag.
- Vi har lang erfaring fra nordisk klima fra både Norge og Sverige, og det gjør at vi vet mye om hvilke krav og forventinger som stilles til materiell som skal trafikkere det nordiske markedet spesielt når det kommer til kulde og snø, sier Christensson, og tilføyer:
- Vi har faktisk vært i det norske markedet i snart hundre år, blant annet gjennom Strømmens Verksted og videre i NEBB samt ABB for Bombardier kjøpte opp virksomheten i 2001, så vi har en lang historie i Norge og kjenner forholdene her godt, sier han.

- Systemet beregner det optimale kjøremønsteret slik at det blir mest mulig effektivt i forhold til energibruk og samtidig klarer å holde rutetabellen

Energioptimalisering

Bombardiers produktportefølje inneholder bland annet en energioptimaliserings system, kjent som ECO4, med produkter som bidrar til energioptimalisering. Teknologien gjør det for eksempel mulig å gjenvinne energien som brukes til oppbremsing. Energien fra oppbremsingen lagres og benyttes når man trenger energi til akselerasjon. Det finnes også produkter for å optimalisere selve kjøremønsteret for å spare energi. Da er det en simulator som hjelper til å med å gjøre kjøringen mest mulig energieffektiv.

- Systemet beregner det optimale kjøremønsteret slik at det blir mest mulig effektivt i forhold til energibruk og samtidig klarer å holde rutetabellen, forklarer Christensson. Føreren har fortsatt styringen, men systemet hjelper han med å foreta riktige valg som gjør at de bruker minst mulig energi på strekningen. Utstyrspakkene i ECO4 er ikke bare tilgjengelig på nye tog og trikker, men kan også bestilles som oppgraderingspakker på materiellet som allerede er i bruk i dag.

Verdensomspennende

Bombardier leverer tog, trikker og t-baner over hele verden, det siste prosjektet var en leveranse på 48 trikker til Belgia, og de har nylig også levert materiell til Blackpool og til gullkysten i Australia. Totalt har de levert over 3500 trikker til mer enn 100 byer over hele verden, og de anser Oslo som et interessant marked:


- At vi har et prosjekt som er i startgropen i Oslo er selvfølgelig interessant. Det dreier seg om relativt mange trikker og Oslos infrastruktur og klima passer godt med de produktene og den erfaring som Bombardier besitter og kan godt, avslutter Christensson.