Av Jardar Andersen, forskningsleder logistikk og innovasjon ved Transportøkonomisk institutt (TØI)

Tradisjonelt har privatkunder som har handlet på nett vært betjent via ulike former for pick-up points, post i butikk og hjemlevering. Vi ser imidlertid en differensiering av løsninger og tjenester som tas i bruk. En fremtredende trend er økningen i «instant deliveries» - altså umiddelbar levering innen én til to timer fra bestilling. Amazon Prime Now leverer en rekke produkter på døra innen en time i flere amerikanske byer, og tjenesten finnes nå også i flere europeiske storbyer. I Norge har vi ofte vært nødt til å vente noen dager fra bestilling før varene leveres, men vi har også her fått et økende tilbud av raske hjemleveringsløsninger, særlig innenfor restaurantmat, dagligvarer og matkasser. Trolig vil omfanget av umiddelbar levering fortsette å øke. Gratis frakt (med andre ord, frakt innbakt i produktpris) er for mange nettbutikker et forsøk på å vinne frem i konkurransen om kundene.

Økende transportbehov

Fra samfunnets side er ikke dette nødvendigvis noen god løsning, siden den skjuler den reelle transportkostnaden og fører til mye transport. Vi vet imidlertid ikke hvordan byene og befolkningen vil reagere på utviklingen. Kort leveringstid medfører også et stort transportbehov med mange, fragmenterte varestrømmer – også til boligområder som ikke er dimensjonert for omfattende hjemlevering med varebiler. Hvordan bør logistikkbransjen forholde seg til dette? Noen tenker at man bør være «føre var» og jakte på nye løsninger som er bærekraftige både for miljøet, byene og bedriftene selv. I Europa har det vært en fremvekst av nye logistikkløsninger som kan være bedre tilpasset hyppige og små leveranser, for eksempel bruk av mikroterminaler og lastesykler, som kan være effektive når kundene ligger tett og leveransene er små. Behov for kort leveringstid vil i seg selv medføre økt behov for flere lagerfasiliteter i nærheten av sluttkundene. Over tid har vi sett en spredning av logistikkaktivitet til billige arealer utenfor byene, men behovet for rask levering kan gjøre det nødvendig for mange å ha mindre lagre nærmere sentrum.

Det «fysiske internettet»

Den Europeiske logistikkalliansen ALICE har en fremtidsvisjon om det «fysiske internettet» som innebærer at transporttjenester tilbys sømløst på tvers av eksisterende infrastruktur og selskapsstruktur. Dette vil kunne endre maktstrukturer og forretningsmodeller for logistikkaktører. Nåværende delingsøkonomiløsninger kan ses på som mindre steg i retning av det fysiske internettet. Hva som skjer videre er ikke godt å si, men den som sover i timen kan våkne til et mareritt.