På prosessbåter blir fisken pumpet opp fra fiskeanlegget og raskt avlivet.

– Det er bedre fiskevelferd å drepe fisken med en gang, sammenliknet med på brønnbåter der den levende fisken føres i trange tanker og fisken må vente før den blir slaktet, sier daglig leder Kjetil Tufteland i Napier i Bømlo.

Fiskefrakt uten sykdommer

Bløgging og transport av fisken på prosessbåter foregår lukket, noe som forhindrer smitte og død. Fisken blir raskt nedkjølt i tanker.

– Prosessbåtene er 100 prosent tette og tar vare på alt av blodvann og kjemikalier, som blir fraktet til tanker på land. Prosessbåtene gir ikke gi fra seg sykdom av noe slag, sier han.

Han forteller videre at prosessbåtene er mindre enn brønnbåtene, men vil frakte hele 70 prosent fisk og 30 prosent vann, mot 15-18 prosent fisk for brønnbåtene. Prosessbåtene bruker mindre energi, er billigere i drift og gir mindre påkjenninger på oppdrettsanlegg.

Uten avtaler

Napier eier allerede prosessbåten MS Tauranga.

– Tauranga har bløgget til sammen 400 000 tonn fisk på merdkanten, og vi har opparbeidet oss mye erfaring, sier han.

Den nye prosessbåten hadde brennestart på Fitjar mekaniske verksted 6. november, og skal ferdigstilles i desember neste år. Den skal bli 43 meter lang og 11 meter bred, med en lastekapasitet på 300 tonn og lastehastighet på 80 tonn i timen.

– Vi har valgt å kontrahere båten uten fast avtale, men vi har stor tro på at vi skal få kontrakter under byggetiden, sier han.