– Noen bedrifter opplever kanskje at andelen av fraktkostnader øker i forhold til den omsetningen de har. Da tenker nok de fleste at man bør forhandle seg frem til bedre transportavtaler. Men ofte er det andre ting enn pris som spiller inn og som vi finner i våre analyser. Funnene våre kan ofte avstedkomme aktiviteter som gjør at fraktkostnadene synker uten at man behøver å diskutere pris med transportøren hver gang, sier Øistein Solberg som er CEO i Softlogs.

De har utviklet et system for fakturakontroll og transportanalyse der de samler inn data fra fraktfakturaer, bookingsystemer og bedriftenes ordresystemer. Formålet er å kontrollere om det finnes forbedringspotensial i både de eksterne prosessene hos transportørene, men også internt i bedriftenes lager og ordreavdelinger.

Mange feilkilder

– I jakten på reduserte fraktkostnader gjør vi en etterkontroll på hvordan kundene jobber, noen har kanskje for høye fraktkostnader fordi de ikke booker det riktige produktet hos transportørene. Da kan vi hjelpe dem med å lage smartere logistikkløsninger, tilføyer Jon-Arild Ludvigsen som er CTO i Softlogs.

– Et annet område hvor det er mye tid å spare med vårt system, er på fakturakontroll. De fleste bedriftene har ikke kapasitet til å sjekke alt på fakturaen ned i minste detalj, hver gang, og derfor blir det avvik. Med vårt system blir alt kontrollert ned til den minste ordre. Vi kontrollerer så nøye for å finne eventuelle feil, men vi bruker også dette materialet som grunnlag for den totale fraktanalysen.

Dype analyser, spart tid og fornøyde kunder

Softlogs system er integrert mot alle kjente transport- og spedisjonsselskaper, og selskapet er spesialister på fraktanalyse og de økonomisk konsekvenser dette medfører.

– Vi har integrasjon mot alle parter i logistikkjeden for å få tilgang til de grunnlagsdataene vi trenger for å kunne gjennomføre effektive kontroller og analyser, samt bedriftenes ERP- og bookingsystemer. Vi har med andre ord informasjon fra begge hold, og da kan vi gjøre detaljerte analyser, sier Solberg. 

I mange tilfeller skal fraktkostnadene allokeres ned på den enkelte ordre, vare eller avdeling. Dette kan ofte være svært ressurskrevende hvis det må gjøres manuelt, men også dette takler systemet:  

– Hvert år analyserer vi cirka en og en halv milliard kroner i fraktomsetning gjennom våre systemer, og tilbakemeldingene fra kundene våre er svært gode. Det er kanskje heller ikke så rart, for vi avdekker besparelser for millioner av kroner for dem hvert år, sier Ludvigsen til slutt.