Eksporten fra norsk fiskeri- og havbruksnæring har økt kraftig de siste tiårene. I fjor ble det eksportert sjømat for over 90 milliarder kroner, et beløp som er forventet å stige i årene fremover.

Et aktivt logistikkmiljø

«Logistikkforum» er en aktiv studentforening på Høgskolen i Molde. De har blant annet vært på studiebesøk til bedrifter og andre forskningsmiljøer i Nederland og Sverige. Undertegnede har snakket med tre av medlemmene i foreningen, logistikkstudentene Benjamin Hjelen, Mads Bratland Claussen og Alexander W. Skredlund, som interesser seg for logistikken innen sjømatnæringen.

– Fiskeriminister Per Sandberg og myndighetene sier mye ligger til rette for at sjømatnæringen skal vokse stort i årene som kommer. Spørsmålet er om det blir en vekst både i volum og verdi? En eventuell volumvekst vil skape store utfordringer for logistikken. En problemstilling som da oppstår er samkjøring mellom økt logistikk og nasjonal klimasatsning, sier Skredlund, som har erfaring fra lakseoppdrett og som logistikkoordinator for Marine Harvest på eksportterminalen på Gardermoen.

Slaktebåter er fremtiden

De tre studentene er tydelige på at de ikke har noen fasit, men er likevel opptatt av problemstillingene, for noe må gjøres med logistikken.

– Vi kan spørre oss: Hvor er det skoen trykker aller mest? I dag er det veldig mye lastebiltransport. Finnes andre muligheter? Tog eller båt? Toget er en utfordring, fordi jernbanen ikke er utbygd i Nord-Norge, og samtidig vet vi at en stor andel av fisken kommer fra nettopp Nord-Norge. I et forsøk på å redusere antall lastebiler på norske veier, utvikles det for tiden slaktebåter der man kan slakte og sløye fisken under transport til Hirtshals i Danmark, før den der fileteres, pakkes og fraktes videre ut i verden. I dag er produksjonsplassene i Norge ofte landbaserte og utenfor allfarvei, som medfører mange og lange transporter med lastebil. Med slaktebåter kan man redusere antall lastebiler og muligens få fisken raskere ut til markedet, sier siste års masterstudent Benjamin Hjelen.

– En avveining for slaktebåtene er fyllingsgraden, da båtene er spesialbygget og fullastet en vei, men skal de seile tomme tilbake? Grunnet lokalisering av produksjonsanleggene, er lastebiler det mest brukte og foretrukne transportmiddelet i dag. Utslippsfrie lastebiler er på vei inn i markedet, men spørsmålet er om de reduserer den samfunnsøkonomiske kostnaden nok, slik at de blir et langsiktig og bærekraftig alternativ. Alternativet kan være økt satsning på tog, men dette medfører i så fall mange omlastinger, som øker risikoen for skade på produktet eller forsinkelser, sier Mads Bratland Claussen, som har hatt sommerjobb i danske Royal Greenland på et fiskemottak på Grønland.

Vil fjerne transportledd

Norske myndigheter sier norsk sjø- og havbruksnæring skal satses på. Det betyr at det vil stilles store krav til fremtidens transportlogistikk, om det så er på sjø, vei, bane eller i luft.

– Logistikken innebærer mye venting og mange transportetapper. Vi ser muligheten for å fjerne noen ledd i verdikjeden, sier de tre studentene.

Vareeierne og myndighetene må sammen legge til rette for å endre sjømattransporten. For ingen har så dårlig tid som en død laks!