Hva er AdBlue?

Business Manager for Air1 i Yara, Edgar Borge, forteller at NOx-utslipp er svært skadelig for mennesker, og spesielt for dem som sliter med luftveissykdommer. – Det er høye utslipp av NOx i befolkningstette områder og storbyer, og disse er svært skadelige for mennesker, forklarer Borge. Disse skadelige utslippene reduseres ved bruk av AdBlue. Borge forteller at AdBlue er et stoff bestående av 32,5% teknisk Urea og 67,5% demineralisert vann som fylles på en egen tank på kjøretøyet og sprøytes inn i katalysator etter forbrenning av diesel. AdBlue binder seg da med NOx og senker utslippet kraftig. Nedgangen i utslippet av NOx er lovbestemt og har blitt lavere og lavere etter hvert som man har innført strengere Euro-standard på dieselmotorene. Fra og med 2015 er det for lastebiler kun Euro6 som kan registreres i Norge, forteller Borge.

SCR-teknologi

Borge forklarer at alle leverandører av motorer og drivlinjer har valgt SCR-teknologi for å imøtese de nye kravene. - Med Euro4 i 2006, Euro5 i 2009 og Euro6 i 2015 innførte EU nye, og mye lavere maksimumsnivåer for utslipp av blant annet nitrogenoksider (NOx) i dieseleksos fra tyngre kjøretøy, deriblant busser og lastebiler, men også personbiler og offroad-kjøretøyer, forteller Borge. - Som de fleste i dag kjenner til, gjelder det samme regelverk i Norge. Etter innføring av Euro6 kravene har alle leverandører av motorer og drivlinjer valgt såkalt Selektiv Katalytisk Reduksjon (SCR) eksos etterbehandling for å kunne møte kravene til lavere NOx utslipp. SCR-teknologien krever et hjelpestoff som injiseres inn i eksosstrømmen like før SCR-katalysatoren.

Strenge produktkrav

Også AdBlue møter tøffe krav til kvalitet. - Kravene til produktkvalitet på AdBlue er strenge, og regulert i en egen ISO-standard (ISO 22241), forklarer Borge. - Årsaken til dette, er at SCR-systemet er følsomt for forurensninger. Partikler kan tette filtre, pumper og dyser, og metaller kan forårsake såkalt katalysatorforgiftning, som gjør at katalysatoren slutter å fungere, sier business manageren. Men det er ikke nok at kvaliteten er høy i det produktet forlater fabrikken. Borge forteller at produktet som fylles på kjøretøyets AdBlue-tank definitivt også må tilfredsstille spesifikasjonen i ISO-standarden. - Derfor er det viktig at alle ledd i forsyningskjeden er slik at kvaliteten ivaretas, utdyper Borge. - Dedikerte transport- og lagertanker skal brukes, og de skal være i materialer som er kompatible med AdBlue. Drivstoff og AdBlue skal holdes adskilt. En drivstoffpumpe skal ikke brukes til AdBlue og omvendt. En drivstoffslange skal ikke brukes til AdBlue eller omvendt. Diesel og AdBlue har forskjellig materialkompatibilitet. Dersom AdBlue kjøpes på IBC (Intermediate Bulk Container) eller kanne, skal IBCen eller kannen være merket med AdBlue®. AdBlue-leverandøren skal ha lisens fra det tyske bilprodusentforbundet VDA, forklarer Borge.

Ikke bare for næringslivet

Det er imidlertid ikke bare tungtransporten som vil nyte godt av AdBlue i fremtiden. Urealøsningen er allerede innført på enkelte personbiler for privatmarkedet, og i tillegg på traktorer og grave- og lastemaskiner. I følge Borge vil AdBlue bli tilgjengelig for alle dieselmotorer i fremtiden. - De samme kravene til rensing vil gjelde for privatmarkedet som for næringslivet, forklarer Borge.

Fossilt brennstoff fortsatt levedyktig

Jeg er vel ikke i tvil om at fossilt brennstoff fortsatt vil leve i mange år til, men på sikt mener jeg at det vil være hybrid og hydrogen som vil være fremtidens løsninger, avslutter Borge.