Ny teknologi gir spennende muligheter. Bilen kom mer på Internett. Dagens biler er rullende datamaskiner på fire hjul som er fulle av sensorteknologi, radar, kart og posisjoneringssystemer med mer. Teknologien bidrar også til at veiene blir smartere. Mobiltelefoner og sosiale nettverk bidrar til at sjåfører og passasjerer er oppdatert på hva som skjer i bilen, langs veien og med andre trafikanter og kjøretøy i nærheten.

Lange køer og miljøutslipp

I 2020 vil antall biler i verden passere 1 milliard. Økt velstand i land som Kina og India fører til økt handel og ytterligere press på klimaet. I 2050 vil tre ganger så mange av oss være på reisefot, mengden gods på veiene vil være nesten firedoblet, mens CO2- utslippene blir tredoblet. Ifølge FN flytter 180 000 mennesker inn til byene hver dag. I år 2050 vil vi være 9 milliarder på jorden, og 70 prosent vil bo i byer. Dette skaper store problemer innen transportsektoren med skadelige miljøutslipp, store køer og mange ulykker. Det ikke mulig å bygge seg ut av problemene. Det er nødvendig å utnytte infrastrukturen bedre. Også kjøretøyene må utnyttes bedre. Vi må dessuten fokusere på nye holdninger til bruk av infrastruktur og kjøretøy.

Biler snakker sammen

ITS står for intelligente transport - systemer. Det er en bruk av informasjonsteknologi i trafikken for å bidra til en mer effektiv, sikker og klimavennlig transport. Når Internett kommer i bilen, kan bilene snakke sammen. Dersom det skjer en ulykke lenger frem på veien, blir dette kommunisert mellom bilene, og den enkelte bil gir melding videre til sin sjåfør og foreslår alternative kjøreruter. I mange tilfeller kan bilen også håndtere situasjoner bedre enn hva sjåføren selv kan. Et eksempel på dette er i en rundkjøring, hvor bilene selv i stor fart automatisk kan håndtere inn og ut av en rundkjøring. Avansert sensorteknologi passer på fart og avstand, og bilene kommer både fortere og sikrere frem enn om den enkelte sjåfør skulle kjøre selv.

Nye forretningsmuligheter

Bruk av ny teknologi i trafikken åpner opp for nye muligheter for norsk IKT-industri. Gjennom prosjektet ITS-Arena legges det til rette for møteplasser og prosjekter for norske teknologibedrifter som ønsker å delta. I forbindelse med prosjektet skal det bygges en ITS- stasjon som skal gjøre det mulig for biler å snakke sammen samt at den enkelte bil skal kunne snakke med veien.