– Vi har bestandig vært leverandører innen veivedlikehold til statlig og kommunal sektor. De siste årene har vi sett en klar dreining i hva disse kundene ønsker, og forespørslene går stadig mer i retning av elektriske løsninger fremfor fossile. Noen kommuner har nærmest pålagt seg selv å velge elektriske løsninger hvis de finnes, istedenfor biler og utstyr som drives på bensin eller diesel. Vi ser også at mange andre aktører som bare driver med distribusjon ser etter miljøvennlige løsninger og velger dette der det er mulig og hensiktsmessig. Et eksempel som de fleste kjenner er Posten med sine elbiler og elektriske traller for postombæring, sier Ole Kristian Svads som er daglig leder i Multimaskin.

Bedriften har nettopp fått det norske agenturet på en serie mindre elektriske nyttekjøretøy med navnet Goupil som har spesialisert seg innen dette segmentet og er en del av Polarissystemet.

Møter kundenes ønsker

Miljøfokuset blir stadig sterkere. Blant annet er formålet i Parisavtalen, som ble underskrevet av nærmere 200 land for et par år siden, at verden skal bli klimanøytral i siste halvdel av dette århundret. Et av de viktigste tiltakene for å oppnå dette målet er å redusere bruken av fossilt drivstoff, og da kan nyttekjøretøyene fra Goupil være en del av svaret på de miljøutfordringene som vi står overfor.

– Det er nok mange som også føler et visst press på at de må foreta seg noe, for det snakkes jo blant annet om å øke bomavgiftene for dieselbiler. Noen snakker også om å gjøre store deler av Oslo sentrum bilfritt. Men det må nok være en by fri for fossile biler som de mener, for butikker, restauranter og hoteller vil fortsatt trenge varer og andre forsyninger. Kanskje er det nettopp de mindre elektriske lastebilene og varebilene som vil stå for denne typen av transporter i bykjernen i fremtiden, fortsetter Svads.

Den største kunden til Goupil er en nederlandsk kjede som driver med hjemkjøring av dagligvarer. De ønsket en mer miljøvennlig transportløsning, og valgte Goupil.

Fleksible løsninger

Bilene leveres som et karosseri med førerhus og kan modifiseres og utstyres slik at de passer til bestemte behov:

– Du kan få lasteplan, lasteplan med tipp, skap for varedistribusjon eller søppelkomprimator som kan brukes for tømming av søppel. Hvis det er snakk om servicebiler som skal brukes i vedlikehold av parker kan vi også lage ulike kombinasjonsløsninger. For eksempel kan vi montere både opplegg for høytrykkspyling og tippflak med høye kanter. Da har du en fin servicebil hvor du kan frakte søppel eller hageavfall, men du kan også bruke den til spyling.

Flere modeller

Den største modellen registreres som en lett bil, mens de minste blir registrert som ATV. Da kreves det kun mopedlappen for å kjøre dem.

– De to største modellene er nok de som det vil være størst marked for innen segmentet for elektriske nyttekjøretøyer. De er utviklet for distribusjon, men vil også egne seg for vedlikehold av parker og den typen oppgaver.

Mange fordeler

Mens en fossil bil gjerne har et par tusen bevegelige deler trenger elbiler bare rundt 20 bevegelige deler. Færre bevegelige deler reduserer behovet for service. Her er det heller ingen motor hvor det må byttes olje eller clutch som må skiftes, derfor blir vedlikeholdskostnadene lave.

– Fabrikken oppgir at det koster to euro å fullade batteriene. Med fulle batterier har du en rekkevidde på mer enn 17 mil, så kostnaden per kjørte kilometer er marginal. Foreløpig kjører man jo dessuten disse bilene gratis gjennom bomringen og man kan også benytte kollektivfeltet, så fordelene er mange med denne typen biler, sier Svads.

De første bilene kommer til Norge i månedsskiftet oktober - november.

– Vi har stor tro på disse bilene og ser at de kundene vi allerede har blir veldig entusiastiske når vi presenterer bilder og tekniske data for disse bilene, så dette blir artig, avslutter Svads.