Det som er viktig er å få ned logistikkutgiftene til kunden.  Gjennom vårt store nettverk av egne kontorer og logistikksamarbeidspartnere over hele Europa kan vi raskt frakte en vare fra et hvilket som helst sted, til Norge.  Det vil si at mange av våre kunder slipper å sitte på store varebeholdninger her i Norge. På den måten sparer vi kundene våre for store lagerutgifter, sier Andersen.

Sjåførene kjører i underkant av 12 millioner kilometer hver natt, fordelt utover 29 europeiske land med 471 egne kontorer rundt hele Europa.

–Norge er et utpreget importland og vi importerer mye fra sentral Europa. Som en ledene logistikkleverandør må vi kunne tilby raske leveringsbetingelser i Norge. Og da er vi avhengig av å ha et stort nettverk med biler i Europa som lett kan få varene opp med lave kostnader.

Viktig med et sikker sporing

Det blir mer og mer viktig med sikker sporing av varer. Gjennom sitt eget IT program, Domino, som er utviklet av rundt 500 IT-spesialister verden over, kan kunden følge varen fra a til b fra sitt eget kontor i Norge.

Domino er knyttet opp til alt i fra leveranser til fakturering, og det er samme systemet i hele Europa. Så fort vi får et nytt datterselskap eller kjøper opp et nytt firma, så installerer vi Domino. På den måten sikrer vi et helhetlig system i hele Europa så informasjonen flyter fritt. Nettverket vi har av terminaler, skanning, og it-nettverket gir oss også muligheten til å gi kunden informasjon, så de til en hver tid kan følge med på hvor varen er, forklarer han.

Dachser følger med på evt. avvik igjennom kundeservice systemet vårt Active Report, og vi gir kundene proaktive tilbakemeldinger. Det handler om å være proaktiv så vi kan gjøre det beste for kunden, legger Andersen til.