Joachim Næss, Key Account Manager og produktansvarlig for RFID-og stemmestyrte lagersystemer i Lexit Group Norway AS. Foto: Lexit Group Norway AS

Med økte kundekrav til tilgjengelighet på produkter, raske leveringstider og fleksible bestillings- og retur-rutiner kommer også strengere krav til bedrifters logistikk-kjede. Når det kommer til logistikk er oppgaven i utgangspunktet relativt enkel; uavhengig av hva man selger handler det om å flytte ett produkt fra A til B raskest mulig og til lavest pris.

Mange bedrifter har hatt fokus på dette i mange år og har allerede bygget nye hel- eller delautomatiserte lagere, outsourcet til tredjeparts logistikkselskaper eller investert i nytt ERP eller WMS.
Når man henvender seg til en leverandør av utstyr til lager og logistikk for å løse logistikkutfordringer er det gjerne for å investere i teknologi som kompletterer en av de ovennevnte. Uten unntak anbefales det å også å se på dagens prosesser.

Ofte er dagens prosesser et resultat av at ting har utviklet seg over tid, og det fungerer som regel relativt bra i praksis, men sjelden er prosessene optimale, og som regel er de ikke i stand til å gjøre en bedrift omstillingsdyktig på kort tid.

Med innføring av et system for stemmestyrt plukk følger det med en grundig gjennomgang av prosesser, man får teknologi som støtter prosessene, effektivitet og nøyaktighet økes og medarbeiderne får verktøy som gjør arbeidet sikrere og opplæringstiden reduseres kraftig. Samtidig får bedriften en helt ny hverdag når det kommer til sanntidsinformasjon om hva som skjer på lageret.

Igjen står man med vissheten om at man møter dagens- og morgendagens krav fra forbrukerne når det kommer til leveringsdyktighet.