Miljøsatsingen har krevd store investeringer innen energi og transport. Med 600 lastebiler på veien hver dag, er selskapet også en av Norges største transportbedrifter.

- Vi startet med en kartlegging av alle miljøaspekter i hele konsernet. Vi kartla og kvantifiserte alle faktiske utslipp, og analyserte miljøkonsekvensene. Basert på dette prioriterte vi avfallshåndtering, energiforbruk og transportvirksomheten som hadde størst miljøpåvirkning, sier Knut Aaland, direktør for kvalitet og miljø i ASKO.

 

Først med elektrisk lastebil

Selskapet har siden 2008 arbeidet med overgangen fra fossilt til fornybart drivstoff. 

- Vi har avtaler på 100 prosent fornybar diesel, fri for PFAD, og er kommet langt i å etablere egne tankanlegg for dette.  I ASKO har vi allerede 40 distribusjonsbiler på bioetanol, fem på biogass, og en elektrisk distribusjonsbil. Dette er den første i Norge som er på vei inn i disse dager, sier han.

 

Egen vindkraft og solceller for hydrogenproduksjon

- Vi har også et prosjekt i startfasen hvor vi skal montere solceller på hele lagertaket og benytte energien til å produsere hydrogen til trucker og distribusjonsbiler. I løpet av 2017 har vi montert 90 000 kvadratmeter solceller i hele landet. Sammen med vindkraftprosjektet i Rogaland, som vil bidra til cirka 75 prosent av ASKO sitt totale energiforbruk, skal vi nå målet om 100  prosent fornybar energi i 2020, sier han.

- Vi har gjennomført mange enkle grep innen energiforbruk, som tekniske forbedringer og ny teknologi. Energistyringssystemer og tekniske forbedringer har til sammen redusert energiforbruket vårt med rundt 30 prosent. Den mest miljøvennlige strømmen er jo den du ikke bruker, sier han.

 

Fra lavthengende frukt til store investeringer

Gode miljøtiltak trenger ikke nødvendigvis å være kostbare. Aaland mener næringslivet trenger både store og små tiltak i det grønne skiftet.

- Lavthengende frukter i dag kan være en overgang til fornybart drivstoff som er tilgjengelig på noen stasjoner, men litt dyrere.  Det kan være enkle tekniske grep i bygg som etterisolering, skifte av lyskilder, dynamisk belysning på kontorer, temperaturstyring og mye annet. Slike enkle tiltak gir en umiddelbar effekt, ikke bare i forhold til klimautslipp, men også på bunnlinjen på lengre sikt, sier han.

- For å kunne ta i bruk fornybart drivstoff med god landsdekkende infrastruktur, må vi investere i egne tankanlegg for raskt å kunne gjennomføre omstillingen. Vi gjør også store investeringer både i sol og vind, som vi mener er nødvendig for omstillingen, sier han.

 

Vil bruke sjøveien

Sjøveien konkurrerer med både jernbane og lastebiler om transport. Selskapet transporterer stort sett varene innenlands, men samarbeider med NorgesGruppen om å finne muligheter for mer direktetransport av importvarer til regionale lagre.

- Vi har tro på at sjøveien kan gi god kost/nytte og positiv miljøeffekt for noen deler av våre varegrupper. Skal sjøveien bli en transportmåte vi skal benytte oss mer av må det kunne synliggjøres positive miljøeffekter, samtidig som våre forventninger til effektiv logistikk og mattrygghet ivaretas, sier han.

 

Vil avlive myter

ASKO har over årene tatt eksperimentelle løsninger og miljøvennlig teknologiutvikling frem til kommersielle suksesser.

- Vi har vært først ute med ny teknologi både i Norge og i verden, og det er vi stolte av. Vi var først i verden med bioetanol, først i Norge med elektrisk lastebil og vil bli først med hydrogen om et par år.  De fleste tiltakene vi har demonstrert som gjennomførbare har nå blitt kommersielle og etterspurt.  Dette er bra både for oss og for klimaet.  Det er mange «myter» der ute, og disse har vi avlivet ved å vise at ting lar seg gjennomføre, sier han.