900 deltagere

Jo Eirik Frøise, direktør for Transport og Logistikk i Norsk Industri, forteller at under Transport og Logistikk 2015 møtes hele transport-Norge. – Hit kommer både politikere, næringslivet, og kunder. De siste årene har vi hatt med oss 900 deltagere, og i år håper vi å passere 1000 deltakere på konferansen, forteller Frøise.

- Det er et ganske stort og gjennomført program, med nærmere 90 foredragsholdere fordelt på to dager. I tillegg har hele den politiske ledelsen allerede meldt sin ankomst, både statsråden og hele transportkomiteen. En del av statssekretærene som har ansvaret for transporten i Norge, både samferdsels- og kommunaldepartementet, vil også delta på konferansen. Det vil også bli en rekke utstillere på konferansen. – Vi har også over 100 utstillere, både transportkjøpere og transporttilbydere, forteller Frøise.

Samarbeidsprosjekt

- Denne konferansen er et samarbeid mellom Norsk Industri, og NHO Transport og Logistikk, Logistikkforeningen og Norsk Havnforening. I år har vi allerede fått god tilbakemelding både når det gjelder utstillingen og standplassene som nå er i ferd med å bli fulle, forteller Frøise. I tillegg har vi fått fin oppmerksomhet også fra den politiske ledelsen, fordi også viktige temaer som klima er satt på agendaen, i tillegg til lønnsomhet i logistikkjeden er et viktig tema, forklarer direktøren. - Så er vi jo nå også midt inne i det som heter rullering av nasjonal transportplan, og her på konferansen har myndighetene gode muligheter for å komme i kontakt med næringslivet som vet hvor skoen trykker når det gjelder logistikk og transportutfordringer. Vi er stolte av at vi har fått til en såpass god politisk deltakelse gjennom vellykkede konferanser over flere år.

Påmelding og informasjon kan interesserte finne på www.konferanse.info, avslutter Røise.