Morten Berntsen, Director Project sales og Business development, GSGroup. Foto: Rune Berg, GSGroup

Han opplyser at elektroniske systemer er fremtiden for transportnæringen, og at disse vil hjelpe med å redusere kostnader, effektivisere driften og forbedre tjenestene for næringen.

Berntsen påpeker at det er stor forskjell på behovene fra selskap til selskap, men trekker frem flåtestyring, elektronisk kjørebok og sporing av kjøretøy som systemer man kan dra nytte av.

– Systemene skal være intuitive og enkle i bruk, samtidig som de gir den nødvendige informasjonen som bransjen har behov for, forklarer han. – Ressurs- og kapasitetsutnyttelse er det aller viktigste for mange, og flåtestyring er et godt verktøy for dette. Man får blant annet oversikt over hvor kjøretøyene befinner seg til enhver tid, noe som gjør det enklere å fordele nye oppdrag effektivt.

Fokus på helse, miljø og sikkerhet

Berntsen forteller at systemene de siste årene i større grad har fått en viktig rolle inn mot helse, miljø og sikkerhetsarbeidet i bransjen. – Dette kan omfatte sikkerhetsløsninger for fører av kjøretøy med for eksempel alarmknapper som enkelt kan si ifra dersom noe er galt, til sensorer på lastedører og/eller i verdifullt gods. Løsningene kan også rapportere CO2-utslipp basert på innsamlet data, og vil således også kunne benyttes for å redusere utslippene gjennom måle og forbedringsarbeid.

Kjører man gods som krever temperaturovervåkning, kan løsningene varsle umiddelbart hvis temperaturen når en gitt grenseverdi, forteller han.

Store verdier kan gå tapt

– Skulle lasten eller kjøretøyet bli stjålet, er det viktig å ha et godt sporingssystem, fortsetter Berntsen. Verdier for flere titalls millioner gjenfinnes hvert år ved hjelp av disse systeme over hele Europa på grunn av nøyaktig sporing og smarte batteridrevne sensorer.

Automatisert oversikt

En elektronisk kjørebok loggfører kjøretimer, hvor mange kilometer man tilbakelegger og adresser man besøker, fortsetter Berntsen. Det skal være enkelt å skille mellom yrkeskjøring og privatkjøring, og med full oversikt er det også mye enklere å få kontroll over utgiftene tilknyttet turene. Alle løsninger må tilfredsstille kravene gitt av Skattemyndigheter og Personvernlovgivning.

– Dette er systemer og tjenester som vil bidra til en enklere og mer lønnsom hverdag for folk i transportbransjen, avslutter han.