Bransjeaktører opplever etterspørsel fra nye kundegrupper som har kostnadsfokus høyt på agendaen. Med god planlegging, kan man nå oppnå tilnærmet samme transittider med sjøtransport som med lastebil.

Arne Jakobsen, grunder og CEO i NorthSea Container Line (NCL), forteller at deres rederi har en egen containerflåte som benyttes til å hente last i hele Europa og levert på dør til kunden i Norge.

– Skipene er blitt større og langt mer driftssikre, noe som betyr at regulariteten på servicen er veldig god. Som utøver i transportbransjen må man innfri når det gjelder leveringsdyktighet, slik at vareeier kan legge inn leveransen i sin produksjon. Dette danner grunnlaget for den sømløse logistikken, forklarer Jakobsen.

Jakobsen forteller at sjøtransport langt på vei utkonkurrerer lastebiler når det gjelder kostnadseffektivitet.

– Jo lengre skipet går langs kysten, jo mer konkurransedyktig blir det. Setter man tall på dette er dør-til-dør transport, hvor størsteparten av transporten blir utført av skip, mellom 25-35 prosent billigere enn lastebiltransport.

I følge Jakobsen er containerne som brukes i sjøtransport like store som containerne lastebilnæringen tilbyr.

– Det vil si 34 Euro-pallets i en 45-fots container. Når man sammenligner sjøtransport med lastebiltransport er det viktig å huske at det også handler om økt fleksibilitet ved levering, forklarer Jakobsen. Ved sjøtransport er fleksibiliteten og containerflyten høyere enn hos lastebiler, fordi man kan mellomlagre lasten i havn, og ta imot lasten når du selv trenger den.

Jakobsen mener dette er viktige ankerpunkter for sjøtransport som kostnadseffektivt alternativ til landtransport.  

– Det er viktig å tilby løsninger som muliggjør kostnadseffektiv eksport og import som er fordelaktig for næringslivet på hele norskekysten, avslutter Jakobsen.