Hva er Matvett?

Matvett er mat- og serveringsbransjens satsning på forebygging og reduksjon av matsvinn i Norge. Vi jobber med kartlegging av hvor mye mat som kastes, hva vi kaster og årsakene til at vi kaster mat. Dette er nødvendig for å finne gode tiltak som begrenser matsvinnet.

Hva er matsvinn?

Matsvinn er all mat vi kaster som burde vært spist,  før den er dårlig. Ikke bare det vi kjøper i butikken eller som matbutikker og industri skroter, men også eplene vi lar råtne i hagen eller siste melkeskvett i kartongen.

Hvorfor skal man forhindre matsvinn?

Bare matsvinn alene står for ti prosent av klimagassutslippene i verden, og ville vært verdens tredje største land med hensyn til denne type forurensning. Etisk sett kan det for mange sees som ganske ekstremt at en tredjedel av all matproduksjon kastes når sult er et globalt verdensproblem.

Det er mange tiltak som har vist seg effektive for matindustribedrifter og dagligvarekjeder. Butikker nedpriser matvarer med kort holdbarhet mens, produsentene, som har ansvar for å sette riktig datomerking, jobber for optimal merking og emballering av produktene. 

Hva kan forbruker gjøre for å hindre matsvinn?

Forbrukere står for over 60 prosent av matsvinnet i Norge. Det er viktig å bevisstgjøre våre forbruksvaner – de betyr mye for miljøet. Det trengs for eksempel hele tusen liter vann for å produsere en liter melk.

Mye av grunnen til høyt svinn er vår store tillit til holdbarhetsdatoen. Sansene våre er den ypperste bedømmelsen vi har på om mat er spiselig eller ei!

Husk at «best før» er en kvalitetsdato/kvalitetsgaranti og ikke en matrygghetsdato.

Tiltak for å redusere matsvinn

Planlegging er essensielt for å unngå å kaste mat.

Skriv handleliste, og å ha oversikt over dine innkjøp.

Ikke ty til impulskjøp når du handler.

Riktig oppbevaring i kjøleskapet er også med på å gi deg en oversikt over hva du har tilgjengelig, samtidig som du sikrer lengre holdbarhet. Kjøtt og fisk må ha det kaldest, og ikke press grønnsakene for hardt sammen i en skuff – da blir de lett dårlige.

 

Hvordan bidrar digitalisering og teknologi til en bærekraftig verdikjede?

Digitalisering og bruk av teknologi påvirker hvordan vi opererer i dag. Digitaliseringen sikrer informasjonsutvekslingen mellom alle aktørene i verdikjeden som igjen bidrar til større grad av automatisering, mindre avvik, samhandling, informasjon til rett tid og mer effektive arbeidsprosesser. Resultatet av dette er større effektivitet. Digitaliseringen vil også bidra til bedre planlegging og beslutningsstøtte som igjen vil redusere store kostandsdrivere som ventetider, avvik, feil, unødvendig bevegelser og urasjonell håndtering. Teknologi vil bidra til bruk av autonome operasjoner som gjøres betydelig mer rasjonelt og effektivt enn i dag. Vi vil fremover også se helt andre forretningsmodeller enn de vi kjenner i dag.

Hvordan kan næringen bli mer effektiv og lønnsom?

Teknologi og systemstøtte er et av områdene som kan bidra til betydelig effektivisering. Det er en sammenheng mellom beslutningstagernes teknologiske kompetanse og bedriftenes modenhet til å se på teknologi og systemstøtte som et konkurransefortrinn. Teknologi og systemstøtte er ikke en engangs investering. Virksomhetene må ha en langsiktig digital strategi som forankres i virksomheten og som følges opp kontinuerlig både av ledelse og ansatte. Virksomhetene og leverandørene må etablere tette og langsiktige samarbeid hvor man jobber sammen om kontinuerlig fornyelse og forbedringer. Først da får man de virkelige store effektene. Vi i Norge har en unik mulighet til å jobbe tettere sammen om dette. 

Hva ser du for deg blir viktig i fremtiden med det digitale fokuset som er i dag?

Det er viktig at virksomhetene setter digitaliseringen på dagsordenen inkluderer digitaliseringen i sin forretningsstrategi. Generelt sett er det i dag for lite kunnskap, vilje og langsiktighet for hvordan digitaliseringen skal være et konkurransefortrinn for virksomhetene.

Så er det behov for handling! Dette forutsetter tydelig prioritering og at virksomhetene har tilstrekkelig kompetanse og ressurser til oppgavene. Vi leverandører har også en svært viktig oppgave å bidra med riktig kompetanse og rådgivning for å hjelpe våre kunder til å ta riktige valg for å nå sine mål. Det er viktig at virksomhetene har både kortsikte og langsiktige mål. De virksomhetene som våger å tenke nytt og jobber tett med sine partnere og leverandører for å nå sine mål har en god grunnpilar for å skape fremtidige resultater!

Av Øystein Løken, Daglig Leder Seamless