Det er mer enn 4000 skip i verden som har en såkalt ESI-score (Enviromental Ship Index) - en poengsum som indikerer hvor miljøvennlig skipet er. Av de 20 skip som ligger på toppen av listen i 2016, er 18 av dem norskeide skip.

De fleste er kommersielle fraktskip, men to av disse 18 er verdens første og de største passasjerskip som har tatt i bruk naturgass (LNG) som eneste kilde til drivstoff.

Miljøinnstramming

Da norske Fjord Line skulle bestille nye skip i 2009, var lovverket rundt skips miljøutslipp i ferd med å strammes inn, initiert av EU og International Maritime Organization (IMO).

Resultatet ble MS Stavangerfjord og MS Bergensfjord, som går utelukkende på naturgass.

- Bruk av naturgass som drivstoffkilde har gitt betydelige miljøbesparelser. I tillegg får vi visse fordeler fordi vi bruker miljøvennlig drivstoff; for eksempel gir flere havner oss avslag i havneavgiften, sier Morten Larsen, administrerende og teknisk direktør i Fjord Line.

LNG vs. tungolje

Dette er miljøbesparelsene ved bruk av naturgass som drivstoff, sammenlignet med tradisjonell tungolje:

  • 92 prosent reduksjon av NOx-utslipp
  • 23 prosent reduksjon av drivhusgassutslipp
  • 100 prosent reduksjon i svovelutslipp
  • 98 prosent reduksjon av partikler

Arbeidsmiljøet som personell utsettes for i skipets maskinrom får også en betydelig forbedring.

- Bruk av vaskekjemikalier har gått ned med 80 prosent, forteller Larsen.

Utbygging av infrastruktur

MS Stavangerfjord og Bergensfjord går i skytteltrafikk mellom Langesund, Bergen, Stavanger og til Hirtshals i Danmark, året rundt, som tilsvarer et forbruk på 32 000 tonn naturgass i året.

Skipene fylles med flytende naturgass ved et spesialanlegg, i Risavika utenfor Stavanger, ved bruk av en lastearm, i motsetning til fylling fra tankbil, effektiviseres fylleprosessen betydelig.

- Fremtidens bruk av naturgass ser lys ut. Når det er sagt er det viktig at beslutningstakere investerer i eller legger til rette for utbyggingen av LNG-infrastruktur, avslutter Larsen.