Det forskes mye på hvordan man kan utnytte bølgeenergien, men foreløpig er det ikke mange som har funnet en god patent som rekvirerer nok energi i forhold til kostnadene, uten å bli ødelagt av stormene på havet.

Problemet er ofte at bøyene blåser bort og blir ødelagt i kraftige stormer. Gjennom en ny teknologi hvor bøyen senker seg under vannoverflaten hvis det blåser opp til storm, kan man sannsynligvis forhindre skadene.

- Vår samarbeidspartner i Sverige er svært god på strømkomponenter og med vår stormbøye mener vi at dette vil tåle uværet. Generatoren som produseres i Sverige har vært testet mot saltvann i ti år, så den vet vi at skal tåle det. Og vår teknologi har vi basert på teknikken man bruker for å senke Ubåter som tåler å bli senket nye dypere enn det vi skal senke våre bøyer, sier daglig leder for Ocean Energy AS, Tov Westby.

Bøyen åpner opp noen sluser som fyller seg med vann og senker bøyen når den blir utsatt for de kraftige naturkreftene. Generatoren sitter fast på havbunnen og leverer strøm til strømnettet.

Må testes

- Det som gjenstår nå er å få produsert prototypen. Vi håper at den skal stå klar til sjøsetting i september oktober, så vi får testet den gjennom vinteren. Under testingen vil vi ha med oss en fra NTNU, Marintek ved Sintef som vil stå for den faglige analysen av prosjektet, forteller Westby.

I to år skal bøyen ligge til testing ved Runde Senter for Havenergi. Hvis stormbøyen består testen, er det allerede inngått en avtale med det Spanske havforskningsinstituttet Plocan på Gran Canaria for videre testing. Spanske myndigheter vil installere opp til 200 mega watt utenfor Gran Canaria hvis dette blir vellykket.

- Det viktige for oss nå, er at vi får med oss investorer som er interessert i bølgeenergi og som har tro på iden vår, legger han til.

Tror på ideen

­- Jeg tror dette kan revolusjonere bølgekraftindustrien hvis ideen virker.  De har brukt kompetanse fra offshore-industrien i tillegg til en viktig samarbeidspartner i Sverige og løsningen synes både enkel og genial.

- Jeg har bred erfaring fra energibransjen, og ble fasinert av ideen deres. Derfor syntes jeg at Innovasjon Norge skulle bidra til å få testet ideen, sier Rune Røkke om hvorfor de støttet prosjektet.

En bøyepark med 300 bøyer kan generere strøm til 1000 husstander. En bøye er rundt 3 meter i diameter og kan sjøsettes langt utenfor strandlinjen. Produksjonsprisen på strømmen for denne typen bølgeenergi ligger på 0,4 - 0,6 kroner per kilo watt. Sammenliknet med vindkraft som ligger fra 0,6 - 0,85 kroner.

–De har samarbeidspartnere som er ledene innen sine nisjer og jeg tror dette er kommersielt drivbart, sier Røkke.

­- Det positive med det er at vi ikke trenger å ødelegge naturområder i strandsonen slik som for eksempel vindmøllene har fått kritikk for, sier Westby.

- Det er klart at det er utfordringer ved prosjektet, men hvis vi ikke prøver kommer vi ingen vei, legger han til.