Det er formidable beløp som utbetales i vannskadeerstatninger hvert år. I fjor ble det meldt inn 78 000 skader og utbetalt rundt 3,6 milliarder kroner i erstatning fra forsikringsselskapene. I 1974 var utbetalingene 75 millioner kroner, det tilsvarer 400 millioner kroner i dagens kroneverdi.

Lars-Erik Fiskum, forskningsleder ved vannskadekontoret, SINTEF Byggforsk. Foto: SINTEF

- Noe av årsaken til at denne utviklingen tilsynelatende har gått feil vei er at vi har fått mange flere installasjoner hvor det er tilkoblet vann og flere våtrom enn vi hadde før. Men en viktig del av forklaringen er også at 70-tallet var såpass nært krigen at store deler av bygningsmassen vi hadde i Norge var forholdsvis ny. Når byggene eldes vil også rørinstallasjonene etter hvert oppnå teknisk levealder og da kan det oppstå lekkasjer hvis rørene ikke er byttet i tide forklarer Lars-Erik Fiskum som er forskningsleder på vannskadekontoret i SINTEF Byggforsk.

Det er ikke bare kostnadene som øker, men også antallet lekkasjer. Tall fra 1990-tallet viser at den gang var det et sted mellom 40 og 50 000 vannskader i året.

Tre typer lekkasjer

Lekkasjeskader kan deles inn i tre hovedgrupper, det ene er lekkasjer fra rør, det andre er fra tekniske installasjoner og det tredje er fra baderom gjennom sluk og membraner. Når man kjøper et gammelt hus er det viktig å skaffe seg en oversikt over hvordan situasjonen til røranlegget er.

- Men det er vanskelig, for menigmann har ikke kompetanse på dette og det meste av røranlegget ligger skjult. Har man et gammelt hus kan man gjøre tiltak som å stenge hovedstoppekranen når man ikke er hjemme, men det beste er å få en vurdering av anleggene og bytte dem ut når de har nådd teknisk levealder. Lekkasjer fra tekniske installasjoner som oppvaskmaskiner, vaskemaskiner, varmtvannsberedere og kjøleskap står for cirka 15 prosent av alle vannskader, og her er lekkasjestoppere den absolutt beste løsningen, forteller Fiskum.

Lekkasjestopperen består av en sensor som monteres under de tekniske installasjonene, og skulle det komme lekkasje fra kjøleskapet eller varmtvannsberederen sender sensoren signal til en magnetventil som sitter på inntaksledningen og stenger vannet umiddelbart i hele huset. På den måten begrenses lekkasjeskadene betraktelig.  

Den tredje hovedgruppen av lekkasjer, nemlig på våtrom, er ofte skader som kan komme uten at man merker det. Det kan være at membranen på vegger eller gulv er lagt feil og at det siger vann inn i konstruksjonene over flere år.

- Mange er ikke klar over at forsikringsselskapene ikke dekker disse skadene, bare følgeskadene knyttet til denne typen lekkasjer, fortsetter Fiskum.

Bedring i sikte

I 2010 kom det en ny byggeforskrift som har pålegg om at lekkasjestoppere må monteres i rom med tekniske installasjoner i nye bygg.

- Denne forskriften gjelder bare for nybygg, men det er betryggende å se at allerede nå viser statistikken at skadeomfanget fra denne typen lekkasjer synker. Det er bra og viser at vi endelig har et verktøy som virkelig fungerer, sier Fiskum.