Budskapet burde være enkelt, nemlig at det bare er det som har vært gjennom kroppen og dopapir som skal i do -  ingenting annet. Det tenkte de også i IVAR som har ansvaret for avløpsanlegget til over 300.000 mennesker på Nord-Jæren. De ville lage en kampanje for å redusere problemene det fører med seg at andre ting kastes i toalettet.

- Problemene er særlig knyttet til rester av klær, kluter og filler som inneholder fiber, for dette er veldig sterke materialer som har en tendens til å tvinne seg fast i ulike typer utstyr som vi har på renseanleggene.

- Etter hvert som klutene og fillene tvinner seg sammen blir det etter hvert så tungt at utstyret vårt kan bli ødelagt. Det kan føre til at vi får driftsstans og medfører økte kostnader, forteller Leif Ydstebø som er prosessingeniør i IVAR.

Startet med en undersøkelse

IVAR gikk grundig til verks for å velge en riktig strategi for å informere befolkningen, men da var det viktig å vite hva befolkningen allerede visste og mente. Derfor engasjerte de et byrå til å gjennomføre en undersøkelse om temaet.

Kartleggingen ble utført ved bruk av telefonintervju i begynnelsen av januar i fjor og hadde som formål å kartlegge kunnskap, holdning og adferd knyttet til avløpet. De ville finne ut hva folk flest mener de kan kaste i toalettet og hva folk konkret kaster i toalettet.

De ville også kartlegge dette gjennom å spørre respondentene konkret om egen adferd og også om hva de trodde andre kastet i avløpet. Undersøkelsen viste at godt over halvparten av de spurte kastet ting som de ikke skulle ha kastet i toalettet, 22 prosent kastet noe ukentlig eller oftere. Nesten halvparten mente det var greit å kaste hår i toalettet og en av tre mente det var greit å kaste matrester.

Utradisjonell kampanje

Formålet bak IVARs kampanje var påvirke befolkningens kunnskap og adferd – på tvers av generasjoner.

- Det var først og fremst en informasjonskampanje, og vi tror jo ikke at folk kaster ting i avløpet av vond vilje, det er mer at de ikke er klar over hvilke problemer dette skaper på renseanleggene som vi ville informere om, sier Ydstebø.

De lagde både brosjyrer og hadde avisannonser, som er ganske tradisjonelle virkemidler. For å treffe ungdommen lagde de en egen nettside, en facebookside og en film om Leif som treffer på store anakondaer når han tar en tur i kloakken.

I tillegg har de spillet «Don’t do it», som kan lastes ned gratis fra Google Play eller App Store og som kan spilles på mobil eller nettbrett og der man er i en kontinuerlig konkurranse med andre som spiller dette spillet på nett. I følge nettsidene dontdoit.ivar.no er det akkurat nå en spiller som heter Gudjon-kickass som har «mest greie på dass» med 2 675 poeng.

En svært kreativ måte å gi informasjon om ting som at kluter i avløpet skaper problemer på renseanleggene og at mat som kastes i do kan føre til rotteproblemer – så, don`t do it!