– Søppel er en trussel mot alt dyreliv i havet, helt fra de minste plankton til de største hvalene. Forsøpling fører til at rundt én million sjøfugl og et ukjent antall andre dyr og fisk skades eller dør unødvendig hvert år, forteller seniorrådgiver Fredrik Myhre i WWF Verdens naturfond.

Hval med plast i magen

Fugler, skilpadder og alle andre dyr som lever i og ved havet, surres inn i plastposer, sitter fast i forlatte fiskeredskaper eller dør med magen full av bruskorker og q-tips. Her hjemme vakte gåsenebbhvalen som ble funnet utenfor Sotra i fjor vinter enorm oppmerksomhet. Hvalen var syk og ble avlivet av viltnemda. Inni hvalen fant forskerne at tarmsystemet var fullstendig tømt for næring. I stedet var magen stappfull av plastposer.

Mer plast enn fisk

Hvert år havner over åtte millioner tonn plast i havet. Det er så ille at innen 2050 vil vekten av plast i havet kunne overstige vekten av fisk hvis ikke utviklingen snus. 

– Problemet er enormt – og det vokser. I fjor foreslo WWF en nullvisjon mot plast i havet, og den ble vedtatt av FNs miljøforsamling før jul. Nå må alle land skjerpe innsatsen. Å hindre at plasten i det hele tatt havner i havet, er første prioritet, sier Myhre.

Sneiper i havet

Den største mengden plast stammer fra utviklingsland som har behov for bedre infrastruktur og avfallshåndtering. Men også norske fjorder og elver er tilsølt med plastprodukter på avveie. WWF har tatt til orde for en ordning der produsenter av plast har ansvar for å sørge for gjenbruk og innlevering av produkter som ikke lenger er i bruk.

– Alle kan bidra til å komme problemet til livs: myndigheter, næringsliv og vanlige folk. Ikke kast sigarettsneiper på gata, de havner i havet via avløpssystemet. Vi må dessuten bruke plast på en smartere måte. Mye plast er helt unødvendig og bør forbys, tenk bare på engangstallerkener, engangsbestikk, sugerør og q-tips, sier Myhre.

 

Infografikk om marin forsøpling