- En av metodene vi benytter er styrt boring i fjell som gjør at vi kan bore oss ned fra bakkenivå ett sted og komme opp igjen kanskje nitti meter unna.

- Dette er en hendig metode hvis man for eksempel vil ha vann og strøm ned til strandtomten sin på hytten uten å ødelegge svabergene sine med sprenging av grøft, sier Anders Hoven Dahlman, som er daglig leder i Holland Boring AS. De har en rekke gode løsninger for å føre frem rør i traseer hvor fremkommeligheten er vanskelig eller byr på spesielle utfordringer.

Styrt boring i sand og leirmasser er intet nytt. Det har man gjort i mange tiår, det nye innen denne metoden er at noen få leverandører i dag også har utstyr som gjør dem i stand til å foreta styrt boring i stein, morenemasser og fjell. Det kunne man ikke tidligere, for da skjøv man bare boret gjennom løsmassene.

Støtte man på fjell eller hindringer i grunnen ble det ofte problemer. - I dag kan vi bruke en AT-rigg som er utstyrt med doble stenger, der den ene er utstyrt med en rulleborkrone eller en lufthammer, disse verktøyene gjør det mulig for oss å forsere steinmasser eller fjell, forklarer Dahlman.

Styrt boring i løsmasser

Tidligere var det problematisk å forsere steinmasser over lange lengder, spesielt under grunnvannsnivå eller i kurve. Men metoden med styrt boring i løsmasser er fortsatt en mye brukt løsning. Styrt boring i løsmasser har vist seg konkurransedyktig i forhold til tradisjonell graving, ved kryssing av vassdrag, passering av myrlendte områder, og når man vil begrense inngrep over dyrket mark eller hager.

- Vi har metoder som kan brukes til de fleste grunnforhold hvis man trenger å fjerne overvann og må bore seg igjennom en ås, eller man trenger å bore seg under et byggefelt, en vei eller en jernbanetrassè. Hvor langt man kan bore vil avhenge av grunnforholdene og hvilke dimensjoner det er snakk om.

- Det kan nevnes at Holland boring har norgesrekorden med boring av duktile støpejernsrør, der har de boret 490 meter i et strekk med DN250. Normalt benyttes det helsveiste plastrør til nodig-installasjoner. På vår facebookside legger vi ut en del jobber vi utfører, sier Dahlman.

Utblokking, rørpressing og strømperenovering

Utblokking er en annen metode som kan benyttes når man skal bytte ut eksisterende rør med nye uten å grave.

- Enkelt forklart dytter man en stang igjennom det gamle røret, deretter knuser vi det gamle røret mens vi drar inn et nytt rør på vei tilbake. Metoden kan også benyttes der det gamle rørnettet er deformert og strømperenovering ikke er noe alternativ, forteller Dahlman.

Utblokking kan brukes til å bytte ut både avløpsrør og vannrør. Hvis man har rør som er hele, men som lekker kan de ofte renoveres med en metode som heter strømperenovering:

- Da støper vi en glassfiberstrømpe inn i det gamle røret. Dette kan i dag også utføres på små dimensjoner innendørs i hus.

For store rør tilbyr vi rørpressing av stålrør. Vi skyver da frem et stålrør samtidig som vi skrur massen ut av røret. Dette gir veldig lite konsekvenser med hensyn på setninger, slik man kan risikere dersom man slår et stålrør gjennom massene. Dette er en gammel og veldig utprøvd metode som har blitt benyttet i Norge siden 60- tallet.

Finn riktig leverandør

Det finnes med andre ord en rekke løsninger som passer for de ulike problemstillingene og derfor vil det nok være smart å finne en leverandør som kan tilby mer enn èn løsning eller en kombinasjon, for ofte er det slik at et problem kan løses på ulike måter og da gjelder det å finne den metoden som løser problemet mest mulig effektivt og å ha en leverandør som kan mer enn èn ting, enten alene eller i samarbeid med andre.

Det finnes i dag leverandører som tilbyr deler av disse produktene, men må kaste inn håndkleet fordi prosjektet ikke ble helt som forutsatt. Det er nok også smart å velge en leverandør som har ansvarsrett for hele arbeidet med prosjektering, søknadsprosesser og kan ta seg av hele prosjektet, sier Dahlman. Men vi jobber også gjerne sammen med andre entreprenører.

Det hender vi etter en gjennomgang av prosjektet konkluderer med at den riktige metoden er å grave. Men vi mener man bør vurdere nodig som et alternativ til graving. Dette er ofte lettere dersom vi får være med å utforme prosjektet fra starten. Veldig ofte er dette noe som er det beste både for lommebok, samfunnet og miljøet.