- Det startet med at noen i VAV stilte seg spørsmålet hvorfor rørledninger kan legges på flere hundre meters dyp i Nordsjøen, mens vi må grave store hull på land selv om vi kun skal noen få meter ned. Det var da vi fant ut at det var på tide med noen nye løsninger og vi satt i gang NoDig Challenge, forteller Christian Tveitnes, prosjektleder for NoDig Challenge.

I samarbeid med blant annet Leverandørutviklingsprogrammet, utfordret VAV markedet i 2014 til å utvikle nye, innovative og gravefrie løsninger for tilkobling av vann fra hovedledning til hus.

- Vi har i mange år satset på gravefrie løsninger når vi rehabiliterer de offentlige vann- og avløpsledningene. Men før NoDig Challenge har vi ikke hatt gravefrie metoder for å koble stikkledninger fra bolig til hovedledning, sier Tveitnes.

Konkurransen NoDig Challenge ble avsluttet høsten 2017 og VAV satt da igjen med en fungerende prototype og tre selskaper som hadde dannet et konsortium. Løsningen ble en anboringsrobot og en boremaskin som kan bæres ned i kjelleretasjen til boligen og derfra borer seg frem til hovedledningen.

Sparer miljøet og samfunnet

- Vi er veldig fornøyde med resultatet fra konkurransen og vi ser på det som en nødvendighet at denne utviklingen kommer nå, forteller Tveitnes.

VAV estimerer at de kan spare 40 prosent av kostnadene som er forbundet med rehabilitering og legging av nye rør med teknologien som nå er i ferd med å ferdigstilles.

- Dagens metoder krever at vi må grave, det er skadelig for miljøet, veier må stenges og i verste fall må trikketraseer legges om. Dette skaper problemer for trafikken, og butikker kan få fasaden sin gjemt bak graveutstyr i lengre perioder, sier Tveitnes, og avslutter med at de regner med å redusere tidsbruken betraktelig og at de dermed vil kunne gjennomføre flere arbeider i løpet av en dag.

Løsningen som nå utvikles, blant annet av selskapet Hawle Water Technology, unngår graving i overflaten ved å sende en anboringsrobot gjennom hovedvannledningen og bore ut fra kjelleretasjen med en boremaskin. Boremaskinen kan sammen med påkoblingsroboten gjennomføre påkobling på hovedvannledningen.

 

Christian Tveitnes

INNOVATIVT: - Vi har i mange år satset på gravefrie løsninger når vi rehabiliterer de offentlige vann- og avløpsledningene. Men før NoDig Challenge har vi ikke hatt gravefrie metoder for å koble stikkledninger fra bolig til hovedledning, sier Christian Tveitnes, prosjektleder for NoDig Challenge. Foto: Tone Spieler


 

Revolusjonerende idé

Borghild Folkedal i Hawle Water Technology representerer selskapet som eier løsningen.

- Prototypen er ferdig testet og vi er nå på jakt etter kompetente samarbeidspartnere som kan industrialisere prosessen og bidra finansielt. Så langt har utviklingen vært spennende og utfordrende, men vi ser at vi trenger flere partnere på laget for å ta produktet dit vi ønsker, sier Folkedal og legger til at selskapet alltid har jobbet for å være innovative på sitt felt.

Det å kunne legge rør uten å måtte grave er ikke bare revolusjonerende på det norske markedet, men også på verdensbasis.

- Dersom vi får utviklet produktet slik vi ønsker og klarer å markedsføre det på riktig måte, kan dette bli stort. Vi er klare over at vi sitter på et produkt som kan ta oss langt, men vi er avhengige av at ting klaffer. Løsningen vil også få svært stor innvirkning på den vanlige mannen i gata, da gategraving vil bli unødvendig, avslutter Folkedal.