– Vår rolle er å overvåke og styre vannet slik at det kommer rent og trygt frem til forbrukerne i de tusen hjem. Råvannet blir renset i flere trinn for å bli desinfisert, pH-regulert og UV-behandlet. En omfattende prosess for å få vann med god kvalitet, uten partikler og bakterier og som samtidig beholder den gode smaken, forklarer Fredrik Abildtrup, administrerende direktør i Guard Automation.

Løser komplekse utfordringer

Som systemintegratør innen automasjon leverer Guard Automation prosjekter som omfatter hele vannets syklus fra drikkevann til renset avløp.

- Vi har kompetanse og egenutviklede driftskontrollsystemer som gjør at vi kan løse kundenes mest komplekse utfordringer. Vi har arbeidet hardt for å bli best på vann og miljø, og vi benytter den beste og nyeste teknologien som er tilgjengelig. Vi er også veldig opptatt av å sette kundene i fokus og derfor blir de værende hos oss, fortsetter Abildtrup.

Redusert energiforbruk

- Det er en utfordring at mange vann- og avløpsanlegg er av eldre karakter. Når disse anleggene skal oppgraderes og moderniseres er vi ikke bare ute å leverer effektive og driftsmessig gode løsninger. Også energiforbruk er viktig, sier Abildrup.

I Guard Automation arbeider man hele tiden med å finne løsninger som bare bruker så mye energi som trengs, og ikke for mye. Å pumpe vann som skal renses i et vannverk er ofte veldig energikrevende, da er det for eksempel viktig at vannet pumpes med riktig trykk slik at energiforbruket optimaliseres.

- Et annet eksempel kan være å heve bunnen i et svømmebasseng helt opp til overflaten så det fungerer som et lokk når bassenget ikke brukes. Da blir det mindre fordamping, noe som reduserer oppvarmings- og energibehovet.

- Bruk av jordvarme og solceller er andre områder som bidrar til bedre, energibesparende løsninger. I tillegg er det viktig å ha gode styringssystemer som gjør det mulig å analysere og justere energiforbruket, tilføyer han.

Lang erfaring og høy kompetanse

System- og driftskontroll på dette området har Guard arbeidet med i mange år. De benytter de mulighetene som finnes ved å digitalisere kontrollsystemene, og ha flere kontrollpunkter med sensorer som kobles til nettet. Intelligente sensorer henter inn data i hele vannets syklus fra vannkilde til forbruker. Det betyr at kjemikalier kan tilsettes i nøyaktig mengde ut fra vannkvalitet der og da, at trykket er korrekt i takt med forbruket og at lekkasjer kan oppdages enklere. Alt i alt gir dette bedre kontroll på kundenes faktiske forbruk gjennom året og gjennom døgnet.
­

– Det handler om en langt mer effektiv produksjon. Ikke bare innen vann. De nye teknologiene i Industri 4.0 gir oss store datamengder. Disse dataene danner et langt bedre beslutningsgrunnlag i arbeidet med kundene i alle de bransjene hvor vi jobber. I dag er styringssystemene ofte lukket. Med IoT-teknologi beveger vi oss ut i et åpent landskap hvor datasikkerhet er alfa og omega. Derfor gir vi sikkerhet høy prioritet fremover, sier Abildtrup.

Systemene må arbeide sammen

Guard overvåker og styrer prosesser på mange områder og Abildtrup understreker betydningen av at de forskjellige systemene jobber sammen og ikke mot hverandre. Et eksempel er oppvarming i bygg. – Systemer som avgir varme og tilfører varme må kunne snakke sammen. Dette vil revolusjoneres med IoT-teknologi og gir effektive systemer som forbruker mindre energi og dermed gagner både lommebok og miljø, avslutter han.

 

 

 

Fakta Guard

  • Guard er en markedsledende aktør innen Vann & miljø
  • Med høyverdige produkter og intelligente løsninger, spiller Guard en viktig rolle i å finne fremtidens svar på utfordringer knyttet til automatisering, produktivitet, energieffektivitet og mobilitet.
  • Guard arbeider med automatisering og systemintegrasjon innenfor områdene vann og miljø, samferdsel, industri og energi og smarte bygg.
  • Selskapet omsetter for mer enn 200 millioner norske kroner.
  • Guard har 110 ansatte. Flere enn 80 av dem er ingeniører og selskapet er i sterk vekst.
  • Selskapet har hovedkontor i Sandefjord, og kontorer i Oslo, Bergen, Porsgrunn og Sverige.

Les mer på guard.no