– Tekstilindustrien er en industri som forbruker mye vann, og gjerne fra områder som har utfordringer knyttet til sine vannressurser. Videre handler det ofte om land der myndighetene ikke makter å utøve sterk kontroll, sier Christiane Fagertun, Quality Assurance Manager i Varner Sustainability.

I år ble Varner som første norske aktør medlem i Sweden Textile Water Initiative, STWI. Sammen med et trettitalls aktører skal selskapet samarbeide for å bedre de store vannpåvirkende faktorene i tekstilindustrien.

– Det er vanskelig å drive slike prosjekter på egenhånd, derfor er vi glade for å være del av STWI, som har oppnådd gode resultater gjennom sine prosjekter, sier Fagertun.

– Samarbeidet gjør at dette virkelig drives fremover. Om vi skal kunne fortsette å produsere i fremtiden, er det viktig at det fremdeles finnes ressurser der – både vann til å produsere, men også et samfunn som fungerer.

Tredje største

Fagertun viser også til andre bransjeinitiativ – som Better Cotton Initiative (BCI) og Nordic Ecolabel (Svanen) – «andre tiltak som påvirker i samme retning».

– Innen 2020 skal for eksempel halvparten av all den bomullen vi anvender være Better Cotton.

Tekstilindustrien blir gjerne omtalt som den tredje største industrien i verden, og ifølge ISC (Institute for sustainable communication) er tekstilindustrien, som er vannkrevende i alle ledd av produktets livssyklus, ansvarlig for tyve prosent av verdens vannforurensing. I så henseende påhviler det tekstilindustrien et særskilt ansvar, mener Fagertun:

– Siden mye av produksjonen foregår i utviklingsland, har vi et delansvar som aktør for å sikre at vi ikke overforbruker ressursene. Vi kan være med å påvirke utviklingen i riktig retning og dette er vi bevisst. Vi har alle et ansvar for å begrense vår miljøpåvirkning.

– Mer på dagorden

Hun mener det har forekommet en oppvåkning i tekstilindustrien de siste årene:
 
– Sakene er kommet mer på dagsordenen de siste årene, og det snakkes mer om de i fagmiljøene.