Bergknapp, Leca og Multiblokk leverer sin ekspertise på tre ulike områder: bergknappmatter fra Bergknapp, Leca fra Leca og belegningsstein fra Multiblokk. Sammen har de tre firmaene utviklet en ny type fordrøyningsanlegg for urbane tak som de mener kan ta unna de helt store mengdene med vann på en god måte.

Revolusjonerende

Bergknappmattene kan inneholde seks-åtte ulike arter fra bergknapp (sedum). Klima og takfall bestemmer hvilke og hvor mange arter. Mattene kan også inneholde mose, blomster eller lyng. Plantene tar til seg regnvannet som næring, noe fordamper gjennom planten og noe siger sakte ned i underlaget og går mot sluk. Disse frodige grønne takene kan skape levende biotoper for flere truede arter, som humler og sommerfugler. Takene blir vakre, og utbygger kan velge i et mangfold av ulike typer fauna eller flora.

Før nedløpet kommer vannet til Leca som er knust. Lecaen absorberer vannet og frigjør det gradvis, samtidig som den fungerer som et filter som fjerner forurensing i sedimenter og løse næringsstoffer.

På oppholdsarealer benyttes en permeabel belegningsstein som er veldig lett i vekt. Dette er en type stein i to lag, som er framstilt med Leca-betong i bunn og impregnert betong på topp.

Bergknapp, Leca og Multiblokk mener de har utviklet et tak som både følger tidens krav til miljø, estetikk og vannhåndtering.

- Våre nye lette typer grønne tak kan redusere 95 prosent av avrenningen av vannet, sammenliknet med svarte, normale tak. Dette er nokså revolusjonerende, og vil løse store vannavrenningsproblemer i byene, sier salgssjef Bengt Magnus Tovslid i Bergknapp.

Et overbelastet VA-nett

Den tradisjonelle metoden for håndtering av overvann innebærer å lede vannet vekk så fort og effektivt som mulig, og gjerne til store vann- og avløpsrør under bakken. Dette holder ikke lenger, fordi fortettingen i urbane områder og ekstremvær fører til at regnvannet ikke finner veien ned under jorda. Vannet har rett og slett ikke noe sted å gjøre av seg.

God planlegging av overvannshåndtering ved alle nybygg er nødvendig. Vannhåndteringen må inkluderes i planleggingen ut fra stedets beliggenhet og lokale muligheter. Gamle hus kan også få nye tak. I en pressemelding fra Sintef sommeren 2017 heter det:

«Tak som kan forsinke vannet ved å magasinere det, er et viktig klimatiltak som kan bidra til bedre håndtering av overvann i tettbygde strøk. Når man bygger nytt, bør man tenke tak som forsinker regnvannet. Det er regn – ekstremt regn – som vil gi de største problemene i Norge fram mot år 2100, viser klimaforskningen. I tettbygde strøk er håndtering av overvann, takvann, spesielt viktig.»

En verdifull del

Ved å bygge et såkalt «fordrøyende uterom», kan utbygger utløse en betydelig verdi. Et uterom på taket kan kompensere for uterom på bakken og gi høyere arealutnyttelse. Temperaturdempende effekter ved et fordrøyningstak gir besparelser i oppvarming og kjøling. Håndtering av overvann på taket kompenserer også for andre investeringer i overvannshåndtering.

Fordrøyningstak

FORDRØYNINGSTAK: Sammen har Bergknapp, Leca og Multiblokk utviklet en ny type fordrøyningsanlegg for urbane tak de mener kan ta unna store mengder vann på en god måte. Foto: Bergknapp