- Den viktigste grunnen for å sette i gang prosjektet var at levetiden på anlegget nærmet seg nitti år, sier Karen Helgeland Qvale. Hun er innleid fra Sweco som assisterende prosjektleder.

Rånåsfoss kraftverk utnytter fall i Glomma. På grunn av høy alder og sterkt økende behov for vedlikehold på de seks gamle aggregatene i Rånåsfoss I ble det i 2007/2008 gjennomført en mulighetsstudie som konkluderte med at alle de seks eksisterende aggregat skulle bygges om. De nye aggregatene tilpasses så langt som mulig eksisterende bygningsmasse, slik at den monumentale kraftstasjonen og generatorhallen bevares tilnærmet urørt.

 

Holder planen

De gamle aggregatene er i normal drift samtidig som ombygging av andre aggregat pågår. Fremdriften er planlagt ut fra minimering av produksjonstap, samtidig som man drar fordeler av erfaringer gjort tidlig i ombyggingen.

Per oktober 2014 er to nye aggregat i drift, mens aggregat 3 til 6 er under ombygging i ulike faser. Aggregat 3 skal ifølge planen i drift i løpet av desember, mens aggregat 4 skal være i drift før vårflommen 2015. Etter planen skal hele ombyggingen være ferdig i løpet av våren 2016.

- Vi ser ut til å lande prosjektet innenfor de planlagte kostnads- og tidsrammene. Når det er ferdigstilt vil effekten ved anlegget ha økt med rundt 40 prosent, så dette har vært et vellykket prosjekt, sier Helgeland Qvale.