- Vi ser en klar trend. Det er at stadig flere forstår at det er viktig å inspisere rørene. Derfor er det mange flere som bestiller rørinspeksjoner nå enn det var for bare fem år siden, sier Kim Gaarder som er daglig leder i Pipetek AS.

Vedlikeholdsspyling er blant de nye produktene som selskapene tilbyr i dag. Da kjøper kunden et abonnement og får utført inspeksjon og spyling av rørene jevnlig:

- Det er en god måte å få kunnskap om hvilken kvalitet det er på rørene og en rimelig forsikring for å holde rørene åpne, fortsetter han.

Klimautfordringer

Klimaet er i endring, og vi opplever i større grad store nedbørsmengder i korte tidsrom enn vi gjorde før. Forskerne mener at vi bare har sett begynnelsen, og at det blir enda mer nedbør vi må ta hånd om i fremtiden:

- I Sverige diskuteres også disse problemstillingene. Egentlig burde de fleste avløpssystemene erstattes av rør med større dimensjoner for å unngå oversvømmelser ved plutselige skyfall. Men det blir for dyrt. Som et strakstiltak gjennomfører mange av kommunene nå rørinspeksjoner og spyling av de eksisterende avløpsledningene. På den måten får de i hvert fall full kapasitet i de rørene de har i dag, sier Jacob Kesselberg i Vretmaskin AB.

Bedre metoder

Rørinspektørene leter etter fettansamlinger, oppbygginger og andre ting som kan føre til at rørene blir tette, og spyler deretter rørene for å bli kvitt problemet.

- Nå har utstyret og metodene blitt veldig gode, og tilgjengeligheten mye bedre. Det er en av grunnene til at det har blitt mye vanligere at privatpersoner også bestiller rørinspeksjoner. Jeg syns at rørinspeksjon bør være en del av grunnlaget for verdifastsettelse når eiendommer skifter eier. For dårlige rør kan bli en dyr affære både for kjøper og selger og ikke minst skape mye frustrasjon etter at et salg har funnet sted, sier Gaarder.

En egen forening

Entreprenører som driver med rørinspeksjon i Norge har organisert seg i en egen forening som heter Rørinspeksjon Norge. De sørger for erfaringsutveksling, kurs og faglig påfyll for bransjen. På nettsidene deres har de også en oversikt over rørinspektører hvor også privatpersoner kan gå inn og finne sin nærmeste leverandør av disse tjenestene. Det er også mye god informasjon knyttet til  disse temaene på nettsidene.

- I utgangspunktet er det fire ting du kan gjøre med et rør. Du kan velge å gjøre ingenting, du kan rense røret, du kan bytte det ut, eller du kan rehabilitere det. For å velge hva du bør gjøre er rørinspeksjon en glimrende metode for å skaffe informasjon, for teknologien har kommet langt. Derfor bør mange flere benytte seg av rørinspeksjoner, sier Gaarder avslutningsvis.