Det er utviklet en spesiell type frostsikre rørsystemer for både vann og avløp som egner seg godt til å legges i fjell og kystområder. De tåler frost og kan enten legges i grunne grøfter eller naturlig i terrenget. Grøftene kan være så grunne som 20 centimeter og det åpner en del nye muligheter.

Ole Jørgen Østby, ingeniør, Leif Grimsrud AS. Foto: Privat

- Vi har bygd mange vann- og avløpsanlegg for hyttefelt i sjønære områder i Østfold. Der er det mye svaberg og sårbare områder der vi ikke kan sprenge og anlegge tradisjonelle frostfrie grøfter.

- Det ville blitt alt for store terrenginngrep. Isteden går vi inn og finner naturlige kløfter og gode naturlige traseer i terrenget og bruker dem som tilkomst der vi fjerner torv, legger ned rør med varmekabler og dekker over med eksisterende masser. Året etter er det stort sett ikke mulig å se på terrenget hvor rørene ligger, forklarer Ole Jørgen Østby som er ingeniør i Leif Grimsrud AS.

Kvernpumper i avløpet

Terrenget blir utnyttet best mulig slik at det ikke blir noen ødeleggelser. Der det ikke ligger til rette for naturlig fall er det også utviklet trykkavløpsrør med frostsikring. Dette leveres sammen med et pumpesystem for avløpet. Siden pumpene kverner opp alt som kommer i avløpet til små partikler gir dette mulighet for å benytte ledninger med mindre dimensjoner.

Det gjør at naturinngrepene ofte kan bli mye mindre hvis man benytter denne metoden. Enkelte av løsningene som finnes på markedet har blitt brukt i Norge siden 1960-tallet med gode erfaringer.

Helårsvann øker verdien

Rørene som benyttes er frostsikre. Varmekabelen på stikkledningen for vann er til vanlig slått av og brukes til å tine vannledningen ved behov. Brukt på denne måten blir strømforbruket minimalt.

- Hvis man får vann på hytta året rundt, så stiger ikke bare selve den økonomiske verdien. Det er mange som ikke bruker hytta om vinteren fordi de bare har sommervann, men når de får innlagt helårsvann slipper de å bære vannet de skal bruke, da blir alt mye enklere og da øker også selve bruksverdien og trivselen ved å være på hytta, sier Østby.