- En av de store omveltningene i det tyske kraftmarkedet er at de har bygd ut mye sol- og vindkraft og får mer og mer av kraftbehovet sitt dekket av fornybar energi. Imidlertid er det en utfordring med fornybar energi at iblant produseres det for mye kraft hvis sola skinner og vinden blåser, og i motsatt fall produseres det for lite energi, sier Christer Gilje som er kommunikasjonssjef i Statnett.

- Vi er allerede godt i gang med grunnarbeidene i Sirdal og har også fått på plass de nødvendige kontraktene med ABB og Nexans.

Derfor er tyskerne ute etter en back-up, og da er norsk vannkraft midt i blinken. Årsaken er de gode mulighetene som ligger i å regulere vannkraftproduksjonen etter behov:

- Vi har den fordelen at vi kan skru av og på produksjonen veldig raskt og har store vannmagasiner. Det gjør at vi kan holde igjen på vår egen produksjon når Tyskland har overskudd i sin produksjon og heller importere billig kraft derfra. I motsatt fall kan vi eksportere vannkraft til Tyskland når de trenger mer kraft enn de kan produsere selv. På den måten får vi en fin utveksling av norsk og tysk kraft.

Godt i gang

Statnett har lang erfaring og mye kompetanse på å legge sjøkabel, blant annet la de verdens lengste undersjøiske strømkabel til Nederland for noen år siden, men har også lagt sjøkabler til Danmark. Konsesjonen til prosjektet ble gitt i fjor høst og investeringsbeslutningen ble tatt i februar i år. Dermed var det bare å sette i gang.

- Planen er at hele prosjektet skal være ferdig bygd i 2019

- Ja, vi er allerede godt i gang med grunnarbeidene i Sirdal og har også fått på plass de nødvendige kontraktene med ABB og Nexans. For Nexans, som holder til i Halden, er dette den største kontrakten de noen gang har hatt, forklarer Gilje.

Effekten på kabelen blir på hele 1400 megawatt, det tilsvarer strømforbruket til 600 000 norske husstander. Kabelen skal legges fra Sirdal i Rogaland til Wilster i Schleswig Holstein i den nordre delen av Tyskland. Prosjektet omfatter 520 kilometer undersjøisk strømkabel, 50 kilometer jordkabel på tysk side og ytterligere 50 kilometer med ledning i Norge.

Deler investeringskostnadene

Hele prosjektet er beregnet å koste et sted mellom 1,5 og 2 millioner Euro.

- Investeringen deles mellom Statnett, det tyske nettselskapet Tennet og investeringsbanken KFW. Planen er at hele prosjektet skal være ferdig bygd i 2019, da blir det prøvedrift frem til anlegget settes i kommersiell drift fra 2020, sier Gilje avslutningsvis.

Nordlinks utveksling av grønn energi gir blant annet:

 • Økt forsyningssikkerhet fordi vi kan importere mer strøm til en rimeligere pris dersom det er stram kraftsituasjon i Norge.
 • Økt verdiskaping for Norge fordi vi får mer igjen for kraften når vi har overskudd av den.
 • Tilrettelegging for å øke produksjon og forbruk av fornybar energi i Norge og Tyskland, og dermed bidrag til fremtidens klimavennlige energisystem.
 • Mer forutsigbar forsyningssituasjon og pris gjennom året og mellom ulike år.

Fakta om NordLink

 • Eiere: Statnett eier 50% og Tennet og og KfW i Tyskland eier 50%.
 • Investeringskostnad for Statnett vil være 6-8 milliarder kroner.
 • Sted: Kabelen planlegges mellom Tonstad/Ertsmyra i Sirdal kommune i Norge og Wilster i Schleswig-Holstein i Tyskland.
 • Planlagt kapasitet: 1 400 MW
 • Spenning: 500kV
 • Lengde: Over 500 km
 • Ferdig: 2019, med påfølgende prøvedrift og kommersiell drift i 2020.