- Vi har nedfestet retningslinjer for både miljø og etikk i vårt verdigrunnlag, sier Tom Harald Aarvold-Nilsen som er kategorisjef VA/VVS i Onninen:

- Derfor stiller vi svært strenge krav til de leverandørene som vi kjøper produkter fra, fortsetter han.

Selskapet har utarbeidet etiske retningslinjer som leverandørene må følge. De skal sikre rettferdig handel og at arbeiderne som produserer varene blir behandlet med respekt og verdighet. Bestemmelsene er i tråd med internasjonale standarder for arbeidsmiljø og menneskerettigheter.

- Hensikten er å unngå at vi tilbyr produkter som er produsert under uverdige forhold. Barnearbeid og arbeidsforhold preget av tvang og diskriminering er slike eksempler, men vi er også opptatt av at forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet er ivaretatt. Arbeiderne skal dessuten ha skikkelige kontraktsforhold med tanke på avlønning og arbeidstid, forklarer Aarvold-Nilsen.

Styrker de seriøse leverandørene

Leverandørene må også forplikte seg til å levere produkter som er fremstilt på en miljøvennlig måte:

- Vi har restriksjoner knyttet til hva produktene kan inneholde av for eksempel kjemiske og farlige stoffer. Hvordan spillvann, utslipp til luft og farlig avfall fra produksjonen blir behandlet er også noe vi stiller krav til at blir ivaretatt.  

- Noen syns nok at reglene våre er ganske omfattende, men de fleste er positive. Dette er en fin måte å skille ut de useriøse leverandørene på. Samtidig styrker vi jo også de leverandørene som driver skikkelig og ordentlig, sier Aarvold-Nilsen.

Tilbyr miljøvennlige logistikkløsninger

- Det finnes mange eksempler på byggeprosjekter der rørleggere og elektrikere stadig må oppsøke eksterne lagre eller kjøre til ekspressbutikker mange ganger om dagen for å hente det utstyret de trenger. For å sikre en mer effektiv logistikk har vi laget en "onsite"-logistikkløsning. Den går ut på at vi leverer hele containere med de komponentene som entreprenøren trenger. Containeren fungerer som entreprenørens nærlager. De som arbeider på byggeplassen scanner de varene de tar ut. Påfylling administreres av Onninen i henhold til uttak og avtalt mengde for den enkelte vare. På den måten har entreprenøren alltid et varelager som er fullt og slipper å kaste bort tiden på å hente varer, sier Aarvold-Nilsen.

- Vår forretningsmodell handler ikke bare om å forlange gode løsninger fra leverandørene, men også om å tilby kundene våre løsninger som er bærekraftige, avslutter han.