Å utnytte takets funksjon bedre handler om verdiskapning på flere plan – ikke bare økonomisk, men også for samfunnet og menneskene som bor eller jobber i bygningen eller ferdes i omgivelsene. Protan har utviklet sin BlueProof-løsning nettopp for å utnytte taket til noe som både er smart, og samfunnsnyttig – og bærekraftig.

Protan BlueProof er et Sintef-godkjent system der vannet dreneres gradvis og kontrollert i løpet av 24 timer, slik at avløpsnettet unngår belastninger som kan gi flom og andre overvannsproblemer. Systemet kan med hell kombineres med rekreasjonsområder, miljøvennlige grønne soner og energiproduksjon.

Nye regler - nytt tak

På Grandahl Bil i Sarpsborg er taket på over 2500 kvadratmeter dimensjonert for å lagre og fordrøye 70 000 liter vann. På Grandahl Bils nybygg i Sarpsborg falt valget på Protan BlueProof blant annet på grunn av nye kommunale krav om håndtering av overvann. Alternativet ville vært å grave ut 100 kubikkmeter med masse, som igjen måtte flyttes med flere titalls lastebillass. BlueProof ble dermed en både praktisk og miljøvennlig løsning for bilforhandleren i Østfold.

Les mer om BlueProof-taket til Grandahl Bil

 

Grandahl bil

Grandahl Bil

 

I forkant av kravene

Entra Eiendom har brukt sitt BlueProof-tak for å nå ambisiøse miljømål. Da eiendomsselskapet Entra ASA skulle rehabilitere Union Scene i Drammen, som jevnlig huser konserter med Norges største artister, valgte de Protan BlueProof. Entra har som forretningsstrategi å være ledende innen miljø, så til tross for at det ikke var påslippskrav fra kommunen, lot de ønsket om å ta samfunnsansvar veie tyngre enn regulatoriske krav.

– Selv i Drammen hvor vi har den store Drammenselva er det utfordringer knyttet til overvann under ekstremregn. Det er viktig å forbedre eksisterende bygg slik at de er tilpasset et mer ekstremt klima, sier Torbjørn Isene, teknisk sjef i Entra.

Entra ser store muligheter for å utnytte taket som byggets femte fasade.

– Vi jobber strategisk med å bruke takene på nye og eksisterende bygg. Mulighetene er store for å kunne produsere energi, fordrøye regnvann og å skape bedre utemiljø, sier Isene.

Slik når Entra miljømål med Protan

 

Union Scene

Union Scene

 

Naturen testet løsningen

Lett-Tak i Larvik rehabiliterte driftsbygget med BlueProof-tak. Rett etterpå sørget naturen selv for å teste løsningen. Lett-Tak produserer og selger takmoduler. I august 2017 installerte de Protan BlueProof på driftsbygningen sin i Larvik. Styrtregnet kom bare få dager etterpå.

- Himmelen åpnet seg, og det kom 25 millimeter regn på 15 minutter. Jeg så at vannet kom opp fra kumlokkene, forklarer Lars Martin Løve i Lett-Tak Systemer AS.

Etter en rask sjekk kunne han derimot konstatere at BlueProof-taket fra Protan bokstavelig talt holdt vann. Taket besto den spontane stresstesten fra naturens side, men valget av BlueProof-løsningen ga også andre fordeler.

– Vi slapp mye gravearbeid. Om vi senere skal ha tunge maskiner rundt bygget, trenger vi ikke å ta hensyn til en ustabil grunn med et nedgravd vannmagasin. Det er en lettvint og kostnadseffektiv løsning, forklarer Løve i Lett-Tak.

Les mer om Protan BlueProof

 

Lett-Tak

Lett-Tak