Det totale investeringsbehovet beløper seg til 210 milliarder kroner for å få ledningsnettet opp på et akseptabelt nivå. Senest under årets Hallingtreff på Geilo i januar kom Folkehelseinstituttet med klar melding om at 40 prosent av ledningsnettet må oppgraderes de neste 20 årene. Dette for å stoppe den høye lekkasjeprosenten på vann- og avløpsnettet.

Lekkasjeproblematikken

Med klimaendringer og mye overvann kan fremmedvannet lett komme inn også i drikkevannsledningene.

-De som protesterer mot vår målsetting om to prosent ledningsfornyelse på nasjonalt nivå i året undervurderer muligheten for at innlekking av fremmedvann blir en helserisiko, mener underdirektør Kjetil Tveitan i Folkehelseinstituttet.

Norge har Europa-rekord i lekkasjer. Med en fornyingsprosent på 0,6 prosent, som er dagens situasjon i Norge, blir situasjonen bare verre og verre.

-Her har vi som leverandør til norske kommuner og vannverk en viktig oppgave, mener daglig leder i Hallingplast, Steinar Tragethon.

Et smartere Hallingplast

Med en omsetning på drøyt 370 millioner kroner i fjor fortsetter veksten for Hallingplast AS.  De siste fire årene har selskapet oppnådd en vekst på om lag 10 prosent hvert år. Nå er målet at selskapet skal bli enda mer fleksibel og jobbe enda smartere.

Steinar Tragethon understreker at Hallingplast har en allsidig produksjon av drikkevanns-, avløpsrør og utslippsledninger og pumpeledninger i polyetylen i diametere fra 20 mm til 1000 mm, med drikkevannsrør som det største volum.

PE-rør står sterkt i norske kommuner, og er det mest benyttede drikkevannsrøret i Norge i dag. Det er på dette markedet Hallingplast har ambisjoner om fortsatt å være en foretrukket leverandør og markedsleder.

Ferdig vektede sjøledninger

Ferdig vektede sjøledninger, - SESU pipe, er et av produktene selskapet satser mye på.

Polyetylen (PE) har gjennom mange år vært det selvsagte valget for sjøledninger. For å senke røret har det vært vanlig å benytte betongvekter som festes på røret. Synkerør fra Hallingplast er en videreutvikling der belastningen produseres som en tung kappe utenpå medierøret. Dermed blir det en løsning som gir enklere logistikk og håndtering for installatøren, raskere leveranse og mer robust løsning for ledningseier, mener Tragethon. SESU står for «Self-Submerging PE-pipe». Med dette navnevalget er det liten tvil om at Hallingplast også satser på et internasjonalt marked.

Barytt benyttes på grunn av sin høye egenvekt, som er 4,5 gram per cm3. Det er dermed dobbelt så tungt som "alminnelig stein".  

-I dimensjoner til 32-250 mm er dette er svært godt alternativ. På sjøledninger med større dimensjoner er det fortsatt betonglodd som gjelder.  SESU-pipe kan også med fordel benyttes i forbindelse med styrt boring gjennom våte områder, mener Tragethon

Dialog med aktørene

Hallingplast intensiverer derfor dialogen med byggherrer, rådgivere og entreprenører for å forklare at verden er gått framover når det gjelder installasjon av ledningsnett i våtområder, elver, sjøer og innsjøer. Det er byggherrene som har vist størst interesse for senkerørene så langt.

-De fleste byggherrer er opptatt av installasjonstid og miljøkrav, og på dette området er vi svært bevisst på å dele av vår kunnskap og kompetanse på området.

Tragethon innrømmer gjerne at han er stolt over hva Hallingplast har utviklet innenfor dette segmentet, og tror det er et stort potensial for SESU-pipe-produktene. 

Medierøret består av PE100 RC+, som har bedre egenskaper mot riper og punktlaster enn standard PE100. Beskyttelseskappen i PP gjør røret langt mindre utsatt for gnisningsskader, konkluderer Steinar Tragethon.